Елада

Елада

Колекцията Елада е въдъхновена от многообразното изкуство на древна Гърция, представяща традиционни елементи от митологията, историята и изкуството й. Образите, които черпим от Старогръцките легенди и митове, философските трактати или археологическите паметници, завинаги ни свързва с тази древна, но все още дишаща култура. В тази колекция са използвани реплики на старинни автентични монети с изображения както от Древната история, така и на легендарни герои.