Месембрия

Месембрия

Колекция от авторски сребърни бижута са вдъхновени от българския исторически град Несебър, с неговите уникални културни традиции и артефакти, от които са заимствани орнаменти и са използвани във нашите уникални ювелирни произведения. Символите на този процъфтяващ черноморски град са били котвата и двата делфина, пресъздаващи основната движеща сила на търговията, културният живот и контактите с далечни страни през морето.