Православни Светци

Православни Светци

В колекция Православни Светци са включени медальони с релефни изображения на различни Светци от едната страна и малки естествени камъни отстрани, които могат да бъдат по избор. На гърба на медальона изображенията могат да бъдат два варианта, отново според желанието на клиента: дракон или стилизиран кръст. 
Моделите за тези медальони са изработени от Кирил Томанов, съвременен дърворезбар, единственият българин и източноевропеец, признат от Английското кралско дружество.