Дзен

Дзен

Дзен се свързва с изчистен стил, минимализъм, автентичност и простота и хармоничен живот- дзен градини, дзен барове, дзен сгради, дзен изкуство. В нашите сребърни бижута използваме характерно за Изтока растение, притежаващо цялата гама от дзен значения – бамбука. Листата и клонките на бамбука, като основен декоративен елемент, внасят усещане за цялата мъдрост, с която е заредена символиката на това растение- да се огъваме, но да не се пречупваме, да сме здраво стъпили на земята, но и адаптивни, да приемаме всяко ново знание с изчистен от предубеждения ум, да сме винаги готови да действаме, да бъдем щастливи.